Vàng nghệ

Ví cầm tay nữ gấp nhiều ngăn

Be, Cam đất, Đen, Tím, Vàng cam, Xanh da trời pastel, Xanh lá, Xanh rêu, Đỏ bã trầu, Vàng nghệ

Ví cầm tay nữ gấp nhiều ngăn

650.000 
  • Be
  • Cam đất
  • Đen
  • Tím
  • Vàng cam
  • Xanh da trời pastel
  • Xanh lá
  • Xanh rêu
  • Đỏ bã trầu
  • Vàng nghệ