Xanh ngọc da trơn

Xanh ngọc da trơn

ví gấp mini pink ohara

Cam, Đen, Hồng dâu, Hồng pastel, Kem, Xám, Xanh dương, Xanh lá, Xanh ngọc, Nâu sữa, Xám ghi, Xanh lime, Xanh navy, Xanh ngọc da trơn

Ví Nữ Gấp Mini

550.000 
  • Cam
  • Đen
  • Hồng dâu
  • Hồng pastel
  • Kem
  • Xám
  • Xanh dương
  • Xanh lá
  • Xanh ngọc
  • Nâu sữa
  • Xám ghi
  • Xanh lime
  • Xanh navy
  • Xanh ngọc da trơn