Đỏ dâu tây

Đỏ dâu tây

ví đựng thẻ card mini da bò thật

Đỏ dâu tây, Đỏ rựu vang, Hồng, Vàng, Xanh ngọc lam

Ví đựng thẻ mini Sophia da bò tráng men kính màu

500.000 
    • Đỏ dâu tây
    • Đỏ rựu vang
    • Hồng
    • Vàng
    • Xanh ngọc lam