Nude

-6%

Đen, Đỏ đun, Hồng, Nude, Vàng nhũ, Xanh dương, Xanh ngọc lam, Bạc nhũ, Cam đất nhũ, Hồng sen nhũ, Tím môn nhũ, Tím nhũ, Xanh aqua nhũ, Xanh forest nhũ, Xanh navy nhũ

Ví vuông nữ da bò thật

580.000 
  • Đen
  • Đỏ đun
  • Hồng
  • Nude
  • Vàng nhũ
  • Xanh dương
  • Xanh ngọc lam
  • Bạc nhũ
  • Cam đất nhũ
  • Hồng sen nhũ
  • Tím môn nhũ
  • Tím nhũ
  • Xanh aqua nhũ
  • Xanh forest nhũ
  • Xanh navy nhũ
Bao da đựng mắt kính

Đen, Hồng, Nude, Trắng sữa, Xám ghi

Bao da đựng mắt kính

380.000 
  • Đen
  • Hồng
  • Nude
  • Trắng sữa
  • Xám ghi
-16% Ví mini đựng thẻ, ví đựng tiền xu Sora khóa kéo L

Nude, Xanh da trời, Xanh dương, Xanh dương nhạt, Xanh lá, Xanh pastel, Cam (da Ý ), Đỏ (da Ý ), Đỏ burgundy, Hồng nude, Trắng sữa, Vàng (da Ý ), Vàng pastel, Xám ghi, Xanh bơ

Ví mini đựng thẻ, ví đựng tiền xu Sora khóa kéo L

420.000 
  • Nude
  • Xanh da trời
  • Xanh dương
  • Xanh dương nhạt
  • Xanh lá
  • Xanh pastel
  • Cam (da Ý )
  • Đỏ (da Ý )
  • Đỏ burgundy
  • Hồng nude
  • Trắng sữa
  • Vàng (da Ý )
  • Vàng pastel
  • Xám ghi
  • Xanh bơ
-19% Ví đựng thẻ card mini

Cam, Đen, Đen da trơn, Nude, Vàng cam, Xám, Xanh đen, Xanh đen da trơn, Xanh mint, Hồng san hô, Nude da trơn/ láng, Rêu, Xanh mạ non

Ví đựng thẻ card holder mini

170.000 
  • Cam
  • Đen
  • Đen da trơn
  • Nude
  • Vàng cam
  • Xám
  • Xanh đen
  • Xanh đen da trơn
  • Xanh mint
  • Hồng san hô
  • Nude da trơn/ láng
  • Rêu
  • Xanh mạ non