Xanh vỏ đậu

Xanh vỏ đậu

Ví đựng thẻ mini da bò thật

Be, Đen, Đỏ đun, Nâu đất, Tím than, Vàng neon, Xanh forest, Xanh lá, Xanh vỏ đậu

Ví đựng thẻ mini Sophia da thật

370.000 
  • Be
  • Đen
  • Đỏ đun
  • Nâu đất
  • Tím than
  • Vàng neon
  • Xanh forest
  • Xanh lá
  • Xanh vỏ đậu